Tag: บริการ ส่ง sms

เลือกใช้บริการส่ง sms จำนวนมาก ควรพิจารณาผู้ให้บริการจากอะไร

เลือกใช้บริการส่ง sms จำนวนมาก ควรพิจารณาผู้ให้บริการจากอะไร

การส่ง SMS จำนวนมากพร้อมกันหลายเบอร์ ภายใต้การจัดการระบบส่งเพียงแค่ครั้งเดียว คือ การส่ง SMS ผ่านเว็บหรือที่เรียกว่า  Bulk sms ซึ่งเป็นระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นมา เพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถสื่อสารกับผู้บริโภคได้จำนวนมากมายมหาศาล ภายใต้การจัดการระบบที่ง่าย รวดเร็ว สะดวก และประหยัดเวลา ลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากหรือซับซ้อนออกไป รวมถึงมีต้นทุนต่ำด้วย ในปัจจุบันมีผู้ให้บริการส่ง SMS..